BZP/PN/55/2018 Dostawa koputerów mobilnych dla Politechniki Lubelskiej.