BZP/PN/56/2018 - Dostawa i uruchomienie laboratoryjnego urządzenia do badań produkcji biogazu dla Wydziału Inżynierii Środowiska