BZP/PN/59/2018 - Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu diagnostycznego dla Katedry Mechaniki Ciała Stałego Politechniki Lubelskiej