BZP/PN/64/2018 - Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej