BZP/PN/66/2018 - Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.