KP-272-PNK-104/2020 Zakup zestawu do diagnostyki akustycznej oraz zestawu do diagnostyki wibroakustycznej obiektów technicznych z podziałem na 2 części na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej