KP-272-PNK-135/2020 Dostawa wagi laboratoryjnej i pH metr/konduktometr oraz miernika parametrów fizykochemicznych wraz z zestawem sond pomiarowych +pH-metr kieszonkowy x2 dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na dwie części