KP-272-PNK-150/2020 Dostawa zestawu do diagnostyki wibroakustycznej obiektów technicznych z podziałem na 3 części na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej