Dział Spraw Studenckich

31 marca 2021

Uwaga w okresie Świąt Dział Spraw Studenckich

od 01-05 kwietnia 2021 roku Dział spraw Studenckich będzie nieczynny .

Więcej o "Uwaga w okresie Świąt Dział Spraw..."

18 marca 2021

Wypłata stypendiów w miesiacu marcu !

Zgodnie z regulaminem świadczeń stypendialnych wypłata wszystkich stypendiów w miesiącu marzec 2021 nastąpi 30.03.21

Więcej o "Wypłata stypendiów w miesiacu marcu !"

Podstawowym zadaniem Działu Spraw Studenckich jest realizacja świadczeń  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , a w szczególności:
· prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów/doktorantów w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 poz. 1668) oraz o regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów  PL,
· współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego PL ,
· prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej,
· wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej,
· sprawy ubezpieczeniowe studentów ( ubezpieczenie zdrowotne).

Adres: DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A (budynek stołówki)